O nás

Poslední funkční cihelna v Praze s devadesátiletou historií.


HISTORIE

Historie cihelny sahá do dvacátých let minulého století.
V současnosti se nachází na adrese Nedokončená 163, Praha 10. Zde ji v roce 1929 nechala postavit jistá paní Chitzová. Místo bylo zvoleno s nadčasovou vizí, neboť od Malešic po Běchovice se pod nevysokou vrstvou ornice nachází hlína, jíž geologové říkají illitické břidlice a která je pro výrobu cihel jako stvořená.
Devět let poté získal cihelnu v dražbě stavitel Václav Urban, dědeček současného majitele Jana Fialy nejstaršího. Václav Urban využíval možnosti výroby vlastního cihlářského zboží ke stavbám v Praze, a to i v době války, kdy ostatní stavební firmy neměly možnosti rozvíjení svých aktivit právě z nedostatku stavebních materiálů.
V roce 1950 byla cihelna zestátněna a využívána socialistickými organizacemi až do roku 1987. Posledním vlastníkem před převratem roku 1989 byl národní podnik Armabeton. Po změně režimu a po vydání příslušných restitučních zákonů byla v roce 1992 cihelna vrácena dceři pana Urbana, která ji odkázala Janu Fialovi a jeho rodině.
Nadšení a radost z navráceného majetku vystřídaly vážné úvahy, co s nefunkční, zastaralou a rozkradenou cihelnou. Odborníci konstatovali, že by se sice po deseti až patnáctimilionové investici dala uvést do chodu, ale že to bude pořád jen stará cihelna s kruhovou pecí.  Rozhodnutí bylo odvážné a cíl jasný! Starou cihelnu zbourat a postavit nový cihlářský závod, který by odpovídal svými parametry a technickým vybavením konci dvacátého století. Vznikl podnikatelský záměr, žádost o úvěr, jehož výše dodnes vzbuzuje respekt. Původní objekt byl srovnán se zemí a na jeho místě v květnu 1994 byla zahájena stavba nové cihelny. Finanční náklady celé technologie činily 80 mil. Kč, stavební 20 mil. Kč.
Následovalo zahájení zkušebního provozu, 20. července 1995 vyjela první cihla a výroba byla potvrzena garančními zkouškami v srpnu téhož roku.

SOUČASNOST

Kapacita cihelny je asi 35 tisíc tun pálených výrobků za rok. Provoz je plně automatizován a obsluhu strojně technologického zařízení pracujícího převážně ve dvousměnném chodu zabezpečují zaměstnanci firmy. Díky kvalitě suroviny, jejíž zásoby jsou uloženy v dobývacím prostoru na dalších padesát let, dosahují parametry cihel neuvěřitelných hodnot, které jsou doloženy atestem z akreditovaných laboratořích. Ve štěrboholské cihelně se vyrábí nejpevnější plné cihly v ČR. Pro srovnání konkurenční výrobní závody, a není jích více než deset, vyrábí plné cihly s maximální pevností v tlaku ve výši 25 MPa, kdežto ve Štěrboholích umí vyrobit cihlu plnou s deklarovanou pevností 100 MPa, čímž předčí ostatní výrobce v ČR čtyřnásobně.
K odkazu V. Urbana se hlásí i další generace, a to v osobě pravnuka – Ing. Jana Fialy, který ctí filozofii firmy a posouvá ji vstříc aktuálním požadavkům doby, jako je nižší uhlíková stopa, energetické úspory v používání ekologických paliv pro vypalování výrobků, recyklace a cesta udržitelného rozvoje a také v reprezentaci Cihlářského svazu Čech a Moravy v Evropské keramické unii. Jednou z největších výzev pro Cihelnu Štěrboholy je návrat k historickým rozměrům výrobků pro opravu památkových objektů, kde bude garantována nejvyšší kvalita za použití moderních technologických postupů.
JSME ČLENEM:

CSČM (Cihlářský svaz Čech a Moravy)
TBE (Tiles & Bricks Europe)
Těžební Unie
Cerame-Unie (The European Ceramic Industry Association)
AMSPČR (Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR)

SPOLUPRACUJEME:

WMCAUS (World Multidisciplinary Civil Engineering – Architecture – Urban Planning Symposium)
WMESS (World of Earth Sciences)


CERTIFIKÁTY A PROHLÁŠENÍ KE STAŽENÍ ZDE:

CE CertifikátNeprozvučnost 115mm Neprozvučnost 30mm Pevnost P-40-M25 Pevnost P-110-M54 Neprozvučnost 24mmNC-Prohlášení o shoděOsvědčení o rodinném podnikání


JSME HRDÍ NA TO, ŽE JSME RODINA

RodinnyPodnikFamilyBussines